HISTORIA WYSPY

Theokritos Travel - Kos History Theokritos Travel - Kos History Theokritos Travel - Kos History Theokritos Travel - Kos History Theokritos Travel - Kos History Theokritos Travel - Kos History Theokritos Travel - Kos History Theokritos Travel - Kos History

Od IV w. p.n.e. na wyspie Kos mieściło się centrum kultu Asklepiosa – boga sztuki lekarskiej i znana szkoła medyczna założona przez Hipokratesa.

Warto zauważyć, że Hipokrates, najwybitniejszy lekarz starożytności zwany „ojcem medycyny”, przyszedł na świat prawdopodobnie właśnie na wyspie Kos.

W miejscu dzisiejszego miasta Kos istniała antyczna miejscowość Meropis o prostokątnej siatce ulic, z głównym placem – agorą i licznymi otaczającymi ją portykami oraz świątyniami. Ruiny starożytnych budowli możemy podziwiać tu do dziś. Szczególnie interesujące są pozostałości po domach mieszkalnych dawnych Greków, których podłogi zdobione były mozaikami.

Poza antycznym miastem znajdowała się świątynia poświęcona Asklepiosowi. Ośrodek kultu był monumentalny i rozległy, zajmował aż trzy tarasy. Poza główną świątynią, wielkim ołtarzem i portykami, na jego terenie znajdowały się źródła leczniczych wód i specjalne pomieszczenia dla chorych.

W starożytności ośrodki kultu Asklepiosa (także w Epidauros i Pergamonie) pełniły rolę uzdrowisk i szpitali. Sam Asklepios czczony był pod postacią węża, co poniekąd wyjaśnia znany nam symbol widniejący na aptekach.

Na przestrzeni lat wspaniałe sanktuarium Asklepiosa na Kos uległo całkowitemu zniszczeniu, a liczne odnalezione tu zabytki podziwiać można dziś w lokalnym muzeum. Wyspa została skolonizowana w II tysiącleciu p.n.e. przez Achajów, następnie w XI wieku p.n.e. przez Dorów. Dorowie zorganizowali Federację Ateńską, która dwukrotnie oparła się najazdom Persów. Miasto Kos zostało zbudowane w roku 366 p.n.e. Wyspa została następnie wcielona do Imperium Rzymskiego, a następnie Cesarstwa Bizantyjskiego. W roku 1302 wyspa została zajęta przez Wenecjan, którzy następnie odsprzedali ją w 1314 Joannitom. Ponad dwieście lat później, 6 stycznia 1523 wyspa została podbita przez Turków. Panowanie Turcji trwało 400 lat, do wojny włosko-tureckiej, w wyniku której w 1912 roku Kos przeszła we władanie Włochów. Po kapitulacji Włoch w 1943 roku, po Bitwie o Kos wyspa została zajęta przez Niemców, następnie od roku 1945 była protektoratem Wielkiej Brytanii. W 1947 roku wyspa Kos została przekazana Grecji.

back to top
2013-2022 © Theokritos Travel
Created by dproject